NKÜ KPSS puanı ile Hemşire alımı gerçekleştirecek. Müracaat kaideleri neler?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca Hemşire alımı yapacağını açıkladı. Hemşirelik Fakültesi, Sıhhat Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kısmı, Hemşirelik Yüksekokulu yahut Sıhhat Yüksekokulu Hemşirelik Kısmı mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını duyuran üniversite, KPSS puan sıralamasını temel alarak görevlendirme yapacak. İşte müracaat hali ve tarihi…

Son Müracaat Ne Vakit?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Hemşire alımı müracaatları 23 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 6 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar üniversitesinin müracaat.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online müracaat sistemine ilişkin temastaki Müracaat Formu eksiksiz ve hakikat bir halde doldurularak müracaat sürecini tamamlayabilecek. İstenen evraklar ve müracaat formu elektronik ortamda üzerinden gönderilecek. 

MÜRACAAT EKRANI

İstenen Dokümanlar Neler?

1 – Müracaat Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).

2 – Diploma yahut Mezuniyet Dokümanı Fotokopisi (E-devletten alınabilir).

3 – KPSS imtihan sonuç dokümanı

4 – Fotoğraf

5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Müracaat Kuralları Neler?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut misyona başlamasına mani hali bulunmamak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla, misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Müracaat Kuralları Neler?

1 – KPSS imtihanına girmiş olmak, 2020 yılı KPSS P3 puanı temel alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan tahsil kaidesine uygun olması gerekmektedir)

2 – Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 – Vardiyalı çalışmaya pürüz bir durumunun bulunmaması.

4 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararı mucibince bu hususa alışılmamış durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.