Resmi Gazete’de yayımlandı: ÇED süreci sonrası alınan süreksiz faaliyet evrakı açılma ruhsatı yerine geçecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Ait Yönetmelik”te birtakım düzenlemeler yapıldı. Yeni yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı. 

Yapılan değişiklikle tabiata ziyan vermesi olası iş yerlerinde tali faaliyet mevzularının, ana faaliyet konusunun sınıfıyla tıpkı yahut alt seviyede olacak formda belirlenmesi karar altına alındı. 

Çevre müsaade ve lisans dokümanı alınması öncesinde tesisin “Çevre Kanunu” yükümlülüklerine uygunluğu tespit edilebilecek.

ÇED sürecine tabi tutulduktan sonra “Çevre Müsaade ve Lisans Yönetmeliği”ne nazaran verilen süreksiz faaliyet evrakı, yönetmelik çerçevesinde müracaat, açılma ruhsatı, yer seçimi ve tesis kurma müsaadesi uygulamalarında etraf müsaade ve lisans evrakı yerine geçebilecek.

Yönetmelikte ayrıyeten etrafına sıhhat muhafaza bandı bırakılması mecburî olan yerlere “atık sürece sanayi tesisleri” dâhil edildi.

GÜZELLİK SALONLARINA AİT DEĞİŞİKLİK

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Ait Yönetmelik Değişikliği’nde şu hususlara yer verildi: 

1. Mesleksel ya da teknik ortaöğretim diplomasına yahut en az dördüncü düzey kurs bitirme evrakına yahut en az dördüncü düzey mesleksel yeterlilik dokümanına sahip bireylerin de hoşluk salonlarında sorumlu müdür olarak vazife alabilmesi sağlandı. 

2. Hoşluk salonlarında yer alan ve hoşluk uzmanlarınca kullanılacak tüy alma uygulamalarına yönelik aygıtlar “600-1200 nanometre dalga aralığındaki ağır atımlı ışık (IPL)” ve “sadece epilasyon endikasyonuyla üretilmiş 20j/cm2 güç sonunu geçmeyen seri atışlı diode lazer cihazı” olarak belirlendi. Bu aygıtlara ait teknik bilgilerin yıllık olarak mutat biçimde ve ayrıyeten yeni aygıt alınması durumunda ise yetkili yönetime ve valiliğe (il sıhhat müdürlüğü) bildirilmesi sağlandı. 

3. Hoşluk salonlarının yetkili yönetimlerce her yıl Şubat ve Ağustos aylarında ve uygun görülecek öbür vakitlerde denetlenmesi, yapılacak kontrollerde vilayet sıhhat müdürlüğü temsilcisinin de yer alması sağlanırken kontroller sonucu yönetmeliğe karşıtlıkların tespiti halinde uygulanacak yaptırımlar da belirlendi. 

4. Aygıtların nanometre aralığı ve güç sonu tespitine ait kontroller, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kuruluşlar vasıtasıyla her yıl ve her aygıt alımında yahut aygıt başlığı değişiminde yapılacak, tekrar kontrollerde ilgili mevzuata uygunluğu gösterir CE dokümanı ve sorumlu müdürün yazılı beyanı aranacak. 

5. Kontrollerin muayene programının çerçevesi ve ilgili öbür konuların Türk Akreditasyon Kurumu’nun görüşü alınarak, Bakanlıkça 1 yıl içinde çıkarılacak bildiri ile belirleneceği karar altına alındı. Aygıtlar konusunda akredite olma kuralı 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve akreditasyon koşulunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar da muayene faaliyetini gerçekleştirecek kuruluşların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olması kâfi olacak. 

6. Hoşluk salonlarında yapılabilecek süreçlere kalıcı makyaj eklendi. 

7. Hoşluk salonlarındaki yasak süreçler tekrar düzenlendi. Buna nazaran hiçbir tıbbi süreç ve bunlara ait reklam ve öteki tıp tanıtım faaliyetleri yapılamayacak. 

YÖNETMELİKTE KESİMLERE AİT EK KOŞULLAR EKLENDİ

Yönetmelik değişikliğiyle özel spor tesislerinin ve kuyum ticareti faaliyetleriyle ilgili ek kurallar birinci sefer yönetmeliğe eklendi. Buna nazaran belirtilen iş yerlerinin sahip olması gereken özellikler ve bu iş yerlerinde yapılacak mekânsal düzenlemelere ait kriterler ayrıntılı olarak belirledi. 

Ayrıca Sıhhat Bakanlığınca 2010 yılından itibaren sınıf tespiti yapılan faaliyet alanlarından 1. sınıf GSM: 39 adet, 2. sınıf GSM: 110 adet, 3. sınıf GSM: 20 adet halinde gayrisıhhi kurumlar listesine eklendi. 

Diğer yandan açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, cümbüş, su, spor ve macera parkları ile teleferikler; taşınmaz ticareti; elektrikli araç şarj istasyonları ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri, motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri ve her türlü motorlu araç testi ve incelemesi yapan ekspertiz yerleri için getirilen ek düzenlemelere ahenk için verilen müddet de 31.07.2022 tarihi 31.07.2023 tarihine kadar uzatıldı. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.