Yargı: Atatürk Orman Çiftliği’ne emniyet binası yapılamaz

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nde tarihi SİT alanında emniyet hizmet alanı yapılmasına ait, Etraf ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın imar planı değişikliğinin iptali için dava açmıştı. Davada yürütmeyi durdurma talebi reddedilince mimarlar davayı bir üst mahkemeye taşıdı.

Bölge Yönetim Mahkemesi 5. Dava Dairesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin itirazını kabul ederek, yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik olarak Ankara 11. Yönetim Mahkemesi’nce verilen kararın kaldırılmasına hukuka alışılmamış olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç ziyanına yol açacağı açık bulunan dava konusu sürecin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

‘ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ALANLARINI KORUMAK İÇİN GAYRETE DEVAM EDECEĞİZ’

Kararı kıymetlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Lideri Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

“Atatürk Orman Çiftliği plan değişiklikleriyle daima olarak talan ve ranta açılmak istenmektedir. Atatürk Orman Çiftliği’nde ağaçlandırılacak alan statüsünde olan tarihi SİT bölgesinde emniyet hizmet binası yapmak için plan değişikliği yaptılar. Saraya yakın balanda sarayın güvenliği için yapılan emniyet hizmet binası plan değişikliğini yargıya taşıdık ve telafisi mümkün olmayan ziyanlar verilmesin diye yürütmeyi durdurma ve iptal isteminde bulunduk. 11.İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma talebimizi reddetti. Bölge Yönetim mahkemesine itiraz ettik, Bölge yönetim mahkemesi Atatürk Orman çiftliği alanları tarihi sit alanıdır emniyet hizmet binası yapamazsın dedi ve telafisi mümkün olmayan ziyanlar verilmesin diye yürütmeyi durdurma kararı verdi.

KAÇAK SARAYIN KAÇAKLIĞINI ORTAYA KOYAN KARARIN ALTI BİR DEFA DAHA ÇİZİLDİ: Bölge Yönetim Mahkemesi münasebetinde de, ‘Tarihi sit alanlarında zarurî altyapı uygulamaları ve bu uygulamalar kapsamında yapılacak olan resmi kurum yapıları dışında hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağı son alınan unsur kararı ile ortaya konulduğundan, tamamı tarihi sit statüsüne sahip planlama alanının zarurî altyapı uygulamaları kapsamında değerlendirilmeyecek ‘Kamu Kurum Alanı’ olarak planlanmasına yönelik dava konusu planlama kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır’ denilerek plan değişikliğinin hukuka karşıtlığı ortaya konmuştur. Kaçak Sarayı yakından ilgilendiren 1700 sayılı prensip kararında Tarihi SİT alanlarında kamu yapıları yapılabilir kararının Danıştay tarafından iptalinden sonra Atatürk Orman Çiftliği Tarihi Sit alanında kamu yapısı yapılamayacağını tabir ederek, yürütmeyi durdurma vermesi epey değerlidir. Bu kararla birlikte hem Atatürk Orman Çiftliği alanlarında emniyet hizmet binası yapılmasına imkan sağlayan plan değişikliğinin yürütmesi durduruldu, hem de 1700 sayılı prensip kararına atıfta bulunması ile Kaçak Sarayı’n kaçaklığını da ortaya koyan kararın altını bir sefer daha çizilmiş oldu. Bu karar o açıdan da çok sevindiricidir.

KAÇAK SARAY’IN TAHLİYESİ IÇIN HUKUKÎ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ: Bu kararın münasebeti ile birlikte, 1700 sayılı prensip kararının Danıştay tarafından iptali ile sarayın kaçaklığı hukuken de bir kere daha tescillenmiş oldu. Kaçak Sarayın tahliyesi için hukukî ve kurumsal süreçleri başlatacağız. Atatürk’ün kaideli bağışı ve vasiyeti ihlal edilerek hukuk katledilerek yapılan ve her seferinde prensip kararları değiştirilerek kılıf bulunmaya çalışılan Kaçak Saray ülkenin hukuk garabetinin simgesi olmuştur. Bu karar Atatürk Orman Çiftliği alanlarında yürüttüğümüz bütünlüklü hukuk sürecinde çok kıymetlidir. Bugün yaşadığımız tüm süreçler, ülkenin birebir vakitte kaçak bir yapıdan yönetilmesindendir. Bunun değişmesi kaçınılmazdır.” (HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.